Best på brems
Lynrask levering
Hente selv Frakt 99,-
Foliatec kaliperlakk tynner for basecoat til neon farger
100 ml
Varenummer: 2210
Merke: FOLIATEC
120,-
Kjøp
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
EAN 2210
Vekt
Diameter
Høyde
Tykkelse maks/min
Foliatec kalipperlakk tynner er utviklet for å gi deg optimal viskositet når du skal lakkerer med sprøytepistol.
Basecoat fra Foliatec må kun tynnes ut med denne tynneren, all annen tynner vil skade malingens struktur og/eller påvirke fargen.
Husk egen tynner til selve fargen, klikk her!


Blandingsforhold:
  • 5-10% tynner blandes iht størrelse på dysen.
  • Vi anbefaler å starte med 5% på 125ml kaliperlakk (6,25ml) / 10% = 12,5ml
  • 100ml tynner holder til 8-12 sett med kaliperlakk

HMS

  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Pictogram Pictogram Pictogram