Best på brems
Lynrask levering
Hente selv Frakt 99,-
Foliatec kaliperlakk tynner for farge
100 ml
Varenummer: 2198
Merke: FOLIATEC
120,-
Kjøp
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
EAN 4002581021982
Vekt
Diameter
Høyde
Tykkelse maks/min
Foliatec kalipperlakk tynner er utviklet for å gi deg optimal viskositet når du skal lakkerer med sprøytepistol.
kalipperlakken fra Foliatec må kun tynnes ut med denne tynneren, all annen tynner vil skade malingens struktur og/eller påvirke fargen.
Skal du lakkere med neon farger? Husk tynner til base coat, klikk her!


Blandingsforhold:
 • 5-10% tynner blandes iht størrelse på dysen.
 • Vi anbefaler å starte med 5% på 125ml kaliperlakk (6,25ml) / 10% = 12,5ml
 • 100ml tynner holder til 8-12 sett med kaliperlakk

HMS

 • H226 Brannfarlig væske og damp.
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
 • xylen cykloheksanon solvent nafta (petroleum), lett aromatisk 2-metylpropan-1-ol